ZAKRES USŁUG

W swojej działalności kierujemy się interesem naszego Klienta, a wszystkie sprawy prowadzone są zgodnie z zasadami etyki adwokackiej. Kancelaria oferuje swoje usługi zarówno Klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym, w szczególności poprzez:

- udzielanie porad prawnych;
- reprezentację przed sądami powszechnymi, wojskowymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej;
- opracowywanie pozwów, środków zaskarżenia, innych pism procesowych oraz pism urzędowych;
- sporządzanie opinii prawnych;
- uczestniczenie w negocjacjach i przygotowywanie projektów umów.